“Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Türkiye” nin Tünelcilik Derneği tarafından 2-3 Aralık 2017’de İstanbul’da düzenlenmesine karar verilmiştir. Sempozyumun ana teması “Tünelciliğin Zorlukları” olarak belirlenmiştir.

Türkiye, gerek klasik (NATM) gerekse mekanize (TBM) tünelcilikte büyük bir potansiyele sahiptir ve yakın gelecekte Türkiye Tünelciliği’nde 35 milyar dolar harcanması planlanmaktadır. Türkiye’nin jeolojik yapısı Kuzey ve Doğu Anadolu Fayları, tektonik hareketler ve makaslama zonları, karışık kaya ve zemin içeren güzergahlar, kaya düşmeleri ve patlamaları, sıkışan ve şişen formasyonlar, yüksek arazi gerilmeleri, gaz geliri, aşırı su geliri, bloklu ve çok çatlaklı kaya kütleleri gibi özellikleri içeren çok karmaşık ve zor şartlara sahiptir. Bunun yanında yeraltı suyu tablasının altında, sığ ve stabil olmayan zeminlerde şehir tünelciliğinin zorlukları da söz konusudur. Böyle zor şartlarda açılacak tünellerde performansı arttırmak ve maliyetleri optimize etmek için tünel tasarımcılarını, tünel ve jeoteknik mühendislerini, yüklenicileri, makine üreticilerini, malzeme tedarikçilerini ve araştırmacıları da içine alan iyi mühendislik uygulamalarına, yenilikçi teknolojilerin gelişimine ve sağlam bir bilimsel altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır.

Sempozyumun klasik ve mekanize tünelcilik çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi alışverişini sağlayan özel bir platform olması planlanmaktadır. Sempozyum, arazi şartlarının karakterizasyonu, laboratuvar ve arazi deneyleri, tünel tasarımı, tünel yapım yöntemleri, vaka analizleri, sayısal modelleme teknikleri, zor arazi koşullarının iyileştirilmesi, tünel tahkimat tasarımı, aletli ölçümler, proje ve risk yönetimi, elektromekanik işler gibi çok geniş bir yelpazede değişen konuları içermektedir.

Tünelcilik Derneği, klasik ve mekanize tünelcilik ile ilgilenen uygulamacıları ve araştırmacıları, paylaşım işbirliği ve gelişim için “Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Türkiye” ye davet etmektedir.

Prof.Dr. Nuh Bilgin
Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Türkiye
Organizasyon Kurulu Başkanı